Információk

A parkoló bezárt !!!

Szabályzat

A parkolás menete

Ön vagy telefonon vagy online vagy akár a helyszínen foglal egy parkoló helyet.
Miután a helyszínen gépjárművével leparkolt, irodánkba kitöltjük a parkolási adatlapot.
Ezt a parkolási adatlapot a parkoló üzemeltetője és a parkolást végző személy aláírja.
A parkolást végző személy aláírásával tudomásul veszi és elfogadja a lenti Általános szerződési feltételeket
Ezek után vehető igénybe a reptéri transzfer.

Általános szerződési feltételek (ÁSZF)

Az itt rendezett szabályok a reptéri parkoló céljára bekerített területen érvényesek. A szerződés időbeli hatálya: Jelen szerződés a parkolás megkezdésével az üzemeltető és az ügyfelek (a gépjármű vezetője és utasai) között jön létre a gépjármű szabadtéri és teremgarázs parkoltatására, tárolására, megőrzésére, repülőtéri transzfer lebonyolítására és az esetlegesen igényelt egyéb szolgáltatások igénybevételére vonatkozóan az alábbi általános feltételek és szabályzatok szerint: 

Forgalmi rend

A reptéri parkoló egész területén a KRESZ szabályai érvényesek, a megengedett legnagyobb sebesség 15 km/h. A parkoló területén a gépjárművek mozgatását, parkolását a személyzet irányítja. A gépjárművek lezárt állapotban, a beépített elektronikus és mechanikus védelemmel ellátva tárolhatók. A forgalmi rend a reptéri parkoló kapujának elhagyásáig érvényes. 

Díjszabás

A mindenkori díjszabás megtalálható honlapunkon, illetve irodánkban. Az ügyfél a parkolási díjat érkezéskor fizeti meg készpénzben  ( Fizetés Euróba is történhet, visszaadni viszont forintba tudunk). Bankkártyát nem tudunk elfogadni! Az ügyfél tudomásul veszi, hogy gépjárművel a parkoló területére a parkolási díj megfizetése után hajthat be. A fizetéssel kapcsolatos vita esetén a jármű visszatartására az ügyfél nem alapíthat további igényeket. Amennyiben a gépjárművet a parkolóból parkoló adatlapot felmutatni nem tudó személy szándékozik elvinni, úgy az üzemeltető a rendelkezési jogot külön is vizsgálja. A személyzet a járművezetőt felhívja személyazonossága igazolására, valamint a tulajdonjogot igazoló okirat bemutatására. Amennyiben járművezető és a tulajdonjogot igazoló okiratban feltüntetett személy nem azonos, úgy legalább két tanú olvasható aláírásával és lakcímével ellátott magánokiratba foglalt meghatalmazás eredeti példányának átadása is kötelező. Kétség esetén az üzemeltető jogosult a hatósági intézkedést kérni, amely megtörténtéig a járművet visszatarthatja. A jármű feletti rendelkezési jog vitájából eredő bármilyen közvetlen, vagy közvetett igény érvényesítése az üzemeltetővel szemben kizárt. 

Parkolási adminisztráció 

A parkoló szolgáltatás igénybevételéhez néhány adminisztrációs folyamat az adatvédelmi szabályok alkalmazása mellett elengedhetetlen, biztonsági célok és a szolgáltatás jogos igénybevételének bizonyítása érdekében. A szolgáltató az adatokat kizárólag a parkoló igénybevételéhez használja fel, a parkolás megkezdéséhez kiállított adatlap minden adatot tartalmaz, amelyet a szolgáltatás befejezéséig köteles az ügyfél megtartani.

Az adminisztrációs folyamathoz szükséges papírokat, igazolványokat kérjük, minden esetben hozza magával!

  • Szükséges a gépjármű adatait rögzíteni, melyek a forgalmi engedélyben szerepelnek. 
  • A parkolási papírok kiállításához, szükséges az ügyfél személyes adatait felvenni. 

Az adminisztráció során az üzemeltető dokumentálja a jármű állapotát, melyről adatlapot állít ki a saját és az ügyfél aláírásával ellátva. A parkolás ideje alatt bekövetkező szennyeződésekért és károkért az üzemeltetőnek nem áll módjában felelősséget vállalni.

Kérjük, a szolgáltatásaink igénybevételéhez, ellenőrizze, hogy minden szükséges irat hiánytalanul Önnél van, így az ügyintézés gyors és akadálymentesen történhet! További információkért és bővebb tájékoztatásért érdeklődjön elérhetőségeinken és kollégáink készséggel állnak rendelkezésére!

Biztonságtechnikai intézkedések

A parkolóba történő behajtáskor az üzemeltető, az adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően, a parkolás igénybevételéhez szükséges igazolás, bizonyítás és biztonsági célokra adatrögzítést végez: a gépjármű forgalmi engedélyében szereplő adatokat rögzíti. a gépjármű jelenlegi állapotát rögzíti, mely aláírásra kerül mind az üzemeltető, mind az ügyfél által. Az esetleges sérülésekről fénykép készül. a parkolás megkezdésekor az üzemeltető felveszi az ügyfél személyes adatait a parkoló adatlap kiállításához. Az üzemeltető az adatokat kizárólag a reptéri parkoló üzemeltetéséhez használja fel és azokat a jogviszony megszűnése után 60 napig őrzi meg, majd megsemmisíti. Az adatokat, illetve fényképfelvételeket az üzemeltető kizárólag hatósági szerveknek – azok hivatalos dokumentált megkeresésére áll módjában kiadni kizárólag hivatalos az adott hatóság működéséhez szükséges felhasználás céljára. A parkolás megkezdésekor az üzemeletető a fenti dokumentumok, és adatrögzítés alapján parkoló adatlapot állít ki az ügyfél részére, mely tartalmazza az autó, illetve az ügyfél adatait. (A parkolás befejeztével az autó átvételére a parkoló adatlapon  szereplő, vagy az általa szabályszerűen meghatalmazott személy jogosult.) Járművel történő kilépés során – amennyiben nyilvánvaló kétség nem merül fel -úgy a jármű kulcsaival rendelkező és parkoló adatlapot felmutató személy minősül a gépjárművel jogosan rendelkező ügyfélnek. A parkoló adatlapot az ügyfél köteles megőrizni és azt a parkolás befejeztével a személyzetnek átadni. Ennek hiányában, a forgalmi engedélyben szereplő személy tekinthető a gépjármű elvitelére jogosultnak. A parkoló adatlap elvesztéséből származó károkért és esetleges többletköltségekért az üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal. Az üzemeltető nem vállal felelősséget a szabadtéri tárolás során bekövetkezett szennyeződésekért, károkért. Az üzemeltető a gépjármű utas- és csomagterében elhelyezett, vagy ott hagyott vagyontárgyakat nem vizsgálja, azokról adat felvételezés sem történik, így az ezekkel kapcsolatos felelősség kizárt. Az üzemeltető nem vállal felelősséget a gépjármű utas- és csomagterében hagyott vagyontárgyakért, különösen az Audió-Videó-Telekommunikációs és navigációs berendezésekért. A parkoló járműben üzemanyagon kívül más tűz- és robbanásveszélyes, élőállat, közegészségügyileg kockázatos szer, vegyszer, mérgező, romlandó, sugárzó, egyéb ártalmas anyag, bármilyen olyan tárgy, amelynek birtoklását jogszabály tiltja nem tárolható. Amennyiben ennek gyanúja merül fel, úgy az üzemeltető a hatóságot értesíti és a továbbiakban a hatóság rendelkezése szerint jár el. Ennek megszegéséből keletkező esetleges károkért az üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal, a károk megfizetése az ügyfelet terhelik. A gépjármű állapotával kapcsolatos vita esetén, az üzemeltető által rögzített állapottal szembeni bizonyítás terhe az ügyfélt terheli. A bizonyítás költségei annak sikere esetén sem terhelhetőek az üzemeltetőre. 

 

Vegyes rendelkezések

Az üzemeltető kötelezettsége: a mindenkori díjszabásban foglalt díjazás ellenében a parkolóba leállított gépjárművet szabadtéren és teremgarázsban őrzött parkolóban tárolja,a gépjárművet az adatrögzítés során felvett állapotban a kulcsokkal rendelkező és parkoló adatlapot felmutató személynek a parkolási díj megfizetése ellenében kiadja, a parkoló területén szükséges gépjárműmozgás biztonságos feltételeit biztosítja és a transzfer-ügymenet szerint Liszt Ferenc reptér 2/A. És 2/B. terminálokhoz repülőtéri transzferszolgáltatást nyújt. Az ügyfél az üzemeltető nyilvántartása szerinti díjak megfizetésre és a parkoló adatlap megőrzésére, valamint a Parkolási Szabályzat betartására köteles. A reptéri parkoló üzemeltetője a magánszemélyek viselkedésére – jelen szabályzat betartatásán nem tud teljes körűen befolyást gyakorolni. 

Az üzemeltető amennyiben a fenti szabályokat maradéktalanul betartja és betartatja ezen túlmenően nem felelős harmadik személy felróható magatartásáért, különösen az általuk szándékosan és elháríthatatlanul okozott sérülésekért, vandalizmusért, lopásért, betörésért, függetlenül attól, hogy a harmadik fél jogosan vagy jogosulatlanul tartózkodik a parkolóban. A parkolási szabályzatban nem rendezett kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyv és a végrehajtására kiadott jogszabályok és az üzemeltető tevékenységére vonatkozó egyéb jogszabályok és hatósági előírások ide vonatkoztatható rendelkezései az irányadónak.

 

A parkolás ideje alatt bekövetkező szennyeződések

Természetes, hogy autónk esetében is, mint minden más tulajdonunknál, törekszünk a minőség és az esztétika megőrzésére, ezért járművünket igyekszünk tisztán tartani, azonban néhány kellemetlen tényező ellen nem tehetünk.

A különböző időtartamú utazásaink esetében az őrzött parkolók szolgáltatásainak igénybevétele egy igen praktikus és megbízható megoldást kínál mindenki számára, valamint természetes, hogy a parkolóban tiszta és rendezett állapotban hagyja ott autóját. A szabadtéri parkolók esetében számolni kell az időjárás különböző és változó körülményeivel, melyek évszaktól függetlenül nyomot hagyhatnak a gépjárműveken, egyes esetekben minimális szennyeződés keletkezik, azonban szélsőséges időjárási körülmények között komolyabbak is előfordulhatnak.

Cégünk megbízható parkolási szolgáltatást kínál ügyfelei számára, azonban az időjárási viszontagságokkal szemben tehetetlenek vagyunk, ennek megfelelően nem áll módunkban felelősséget vállalni a keletkező szennyeződésekért, amiért megértésüket kérjük!

Jó utat kívánunk !